Προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2903/25-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2026/20-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης στο μεταφραστικό κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκή...

Σύμφωνα με το Α.Π. 9133/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων τη...

Σύμφωνα με το Α.Π. 8332/23-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκή...

Σύμφωνα με το Α.Π. 7793/7-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2943/25-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στο Μεταφραστικό Κέντρο της ΕΕ (εγκύκλιος)...

Την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), γνωσ...

Προκήρυξη θέσης στο Mεταφραστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εγ...

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), γνωστ...