Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ετικέτα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προκήρυξη θέσης στο μεταφραστικό κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το Α.Π. 9133/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) δημοσιεύει...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το Α.Π. 8332/23-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Προκήρυξη θέσης στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το Α.Π. 7793/7-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με το Α.Π. 2943/25-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Προκήρυξη θέσεων στο Μεταφραστικό Κέντρο της ΕΕ (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), γνωστόποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προκήρυξη θέσης στο Mεταφραστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στο Mεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πρόκεται για θέση υπαλλήλου...