ΥπΔΑ: Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου...

Τη διαδικασία της μεταφοράς προσωπικού ΙΔΑΧ του άρθρου 40 του ν.4440/2016, καθορίζει απόφαση της υπο...

Μεταφορά προσωπικού από τον ΕΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ-Ονόματα)...

Τη μεταφορά προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υ...

Σαμαράς σε ΕΝΠΕ: «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος»...

Δεν έκανε κανένα σχόλιο, δεν έδωσε καμία υπόσχεση, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, όταν οι 13 περιφε...