Υπόμνημα φορέων του Πειραιά για τη μεταφοράς λυμάτων της ΒΑ Αττικ...

Εμπεριστατωμένο υπόμνημα για τη τεκμηρίωση της διαφωνίας σχετικά με την επιπλέον επιβάρυνση της Ψυττ...

Περιφέρεια Ηπείρου: Στο νέο ΕΣΠΑ ο καθαρισμός λυμάτων των Δήμων Ζ...

Οι δύο πρώτες πράξεις που αφορούν τον τομέα του Περιβάλλοντος, εντάσσονται ως «έργα υποψήφια» προς έ...