Δήμοι: Στο ένα τρίτο θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς των απορριμμά...

Μεγάλη μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων αναμένεται με τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρ...