Υπ. Παιδείας: 1669 προτάσεις για την προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ...

Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου η διαδικασία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης Ερευ...

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές...

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της...