Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ετικέτα: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μέχρι 19 Οκτωβρίου η κατάθεση του ΜΠΔΣ από τα ΝΠΙΔ της...

Όλα τα νέο – ενταχθέντα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ενενήντα πέντε δήμων της χώρας στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) είναι υποχρεωμένα μέχρι τη...