Μέχρι 19 Οκτωβρίου η κατάθεση του ΜΠΔΣ από τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκη...

Όλα τα νέο – ενταχθέντα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ενενήντα πέντε δήμων της χώρας στο Μητρώο Φ...