Απίστευτο, αλλά… Ελληνικό: Έβαλε «βύσμα» για να πιάσει το σ...

Απίστευτο κι όμως… άκρως ελληνικό! Ένα ιδιότυπο… ρουσφέτι φέρεται να ζήτησε μία γυναίκα ...

Νέοι Γενικοί Γραμματείς Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Μέσων Ενη...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. ΦΕΚ ΥΟΔΔ 617/08.10.2014) η απόφαση διορισμού των νέ...