Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΣΟΓΕΙΕΣ

Ετικέτα: ΜΕΣΟΓΕΙΕΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΕΣ

Η Π. Κρήτης συμμετέχει στην αειφόρο ανάπτυξη των τουριστικών παρακτίων περιοχών...

Η αειφόρος ανάπτυξη των τουριστικών παράκτιων περιοχών, βασιζόμενη στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ)  και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) είναι ο στόχος...