Υπό απόλυση χιλιάδες συμβασιούχοι  -Τι σημαίνει η εγκύκλιος του Υ...

«Μπαλάκι» μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και των δημάρχων έχουν γίνει οι χιλιάδες συμβασιούχοι –«π...