Πόσες μέρες άδειας δικαιούστε και τι επίδομα αδείας (εφαρμογή)...

Για τον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομεά το Κέντρο Π...

Υπολογίστε τις μέρες άδειας και το επίδομα που δικαιούστε (εφαρμο...

Για τον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομεά το Κέντρο Π...