Καθεστώς «δόκιμου δημοσίου υπαλλήλου» – Πότε προβλέπεται μο...

Το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον δόκιμο υπάλληλο ουσιαστικά δεν είναι μια ...

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο θα βρίσκουν τον… μέντορά...

Από το 2015 όσοι προσλαμβάνονται στο Δημόσιο θα έχουν το καθεστώς του δόκιμου υπαλλήλου, που θα παίρ...