Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ετικέτα: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα όρια προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων & υπηρεσιών των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Στον καθορισμό νέου ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των...