ΠΟΕ – ΟΤΑ: Zητά κατάργηση του 8ωρου για τους γυμναστές...

Τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των γυμναστών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για  όσους ασκούν αποκλε...