Οργανικό πρόβλημα η μείωση της σεξουαλικής διάθεσης για τις γυναί...

Η μείωση της ερωτικής διάθεσης σε μια γυναίκα μπορεί να είναι πρωτογενής και σταθερή ή να οφείλεται ...