ΥΠΕΣ: Τέθηκε σε λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών» -Μειώνεται η γραφε...

Στις 22 Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε λειτουργία, το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπου...

Δημόσιο: 368 εκατ. το 2017 για μείωση γραφειοκρατίας, ηλεκτρονική...

Στα 368 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια από το ΠΔΕ του 2017 (5,5% του συνόλου) που αφορούν κυρίως ...

Δημόσιο: 13 ομάδες για τη μείωση της γραφειοκρατίας...

Πρόσκληση προς τους δημοσίους υπαλλήλους των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους να συμμετά...