Αίγινα: Αναδείχθηκε ο μειοδότης για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγ...

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη με...