Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΕΑ-ΟΟΣΑ

Ετικέτα: ΜΕΑ-ΟΟΣΑ

ΜΕΑ-ΟΟΣΑ

Θέσεις 3 ατόμων στη ΜΕΑ-ΟΟΣΑ

Το υπουργείο Οικονομίας καλεί τις/ους ενδιαφερόμενες/ους μόνιμες/ους ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους αορίστου χρόνου από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6...