Υπ.Παιδείας: «Έτος Μαθηματικών» το 2018 -Εκδηλώσεις σε όλα τα σχο...

Κάθε έτος θα αφιερώνεται σε μια τέχνη, επιστήμη και γενικά σε μαθήματα που διδάσκονται στην πρωτοβάθ...