Δήμος Ελευσίνας: Μαθήματα ζωγραφικής και Λαϊκό Πανεπιστήμιο για τ...

Το Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευσίνας καλεί όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή και όσους ενδιαφέροντ...

Μαθήματα ζωγραφικής για ανέργους στο Δήμο Πειραιά...

Το τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, διοργαν...