Δωρεάν μαθήματα Γαλλικών για ανέργους...

Δωρεάν μαθήματα γαλλικών για πολίτες με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ ξεκινούν στη δημοτική βιβλιοθήκη Άνω...

Μαθήματα γαλλικής γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους από το Γαλλικό...

Σειρά μαθημάτων γαλλικής γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους, θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος του έτους, υ...