Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ

Ετικέτα: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ

ΠΑΚΟΕ: Κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση από Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι...

Από το Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι το Φάρο Αυλίδας πραγματοποίησε μικροβιολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 22 σημεία και σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε 3...