Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας: Βαριές κουβέντες ανάμεσα ...

Με σημαντικά θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης συνεδρίασε σήμερα το περιφερειακό συμβούλιο Σ...