Μαρία Κασωτάκη: «Η δύναμή μας βρίσκεται στην ψήφο μας»...

«Μέσα από το συνδυασμό της «Δύναμης Πολιτών» με επικεφαλής το Βασίλη Λαμπρινό αγωνιζόμαστε  για να έ...

Μ. Κασωτάκη: «Ονειρευόμαστε ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο Ηράκλε...

Με πλούσια δράση στα κοινά, τόσο κατά τη διάρκεια της φοιτητικής της ζωής, όσο κι ως εργαζόμενη, η ε...