Προσλήψεις 68 ατόμων στον Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκ...

Δήμαρχος Κοζάνη: Επιστολή σε Π. Κουρουμπλή για την Παθολογική Κλι...

Τα προβλήματα λειτουργίας της Παθολογικής Κλινικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου θέτει, με επιστολή του...