Πύργος: Μαλλιά-κουβάρια για το γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου...

Η εκλογή του γραμματέα, κατά τη διάρκεια των δημαιρεσιών, αποτέλεσε την αφορμή να μετατραπεί το δημο...