«Η μαζική φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στην τρόικα» – ...

Η μαζική φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στη νεοφιλελεύθερη πολιτική ριζικής λιτότητας που ακολουθ...