Πρόσληψη λογοθεραπευτή στο Δ. Αγ. Δημητρίου...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓ...

Πρόσληψη λογοθεραπευτή στο Δ. Κω

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, γ...