Με ένα σύμβουλο λιγότερο το ΑΣΕΠ -Πρόσκληση για νέες υποψηφιότητε...

Με ανακοίνωσή της Ανεξάρτητης Αρχής ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι έληξε η θητεία μιας (1) Συμβ...

ΑΣΕΠ: Λήξη θητείας Συμβούλου -Πρόσκληση για κάλυψη της θέσης...

O Πρόεδρος του ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι έληξε η θητεία ενός (1) Συμβούλου, μέλους του ΑΣΕΠ, λόγω συμπλήρ...