Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται χρηματικό ποσό έναντι άδειας...

Η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί ...