Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΛΗΞΗ ΕΤΟΥΣ

Ετικέτα: ΛΗΞΗ ΕΤΟΥΣ

ΛΗΞΗ ΕΤΟΥΣ

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται χρηματικό ποσό έναντι άδειας

Η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους...