Μέτρα παρακολούθησης της στάθμης στη λίμνη Βεγορίτιδα συζήτησαν Τ...

Η διαχείριση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας ήταν το θέμα της συζήτησης στη συνάντηση του Αντιπερ...

Π.Ε Πέλλας: Ευρεία σύσκεψη για τη διαχείριση των νερών της Λίμνης...

Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων που επηρεάζονται από τη διαχε...