Δ. Αρταιών: Νέος τρόπος διαχείρισης της λυματολάσπης του Βιολογικ...

Με νέο τρόπο θα διαχειρίζεται πλέον τη λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού Άρτας η ΔΕΥΑ. Το έργο δ...

Σ.Χιονίδης: Ασφαλής και φιλική στο περιβάλλον η επεξεργασμένη λυμ...

Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εδαφών, της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και στην αύξηση τη...

Καλαμάτα: Προχωράει το έργο της μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης...

Σε καλό δρόμο βρίσκεται η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης στο Δήμο Καλαμάτας, προϋπο...