Μητσοτάκης: Ανταλλάσουμε ένα πιο ευέλικτο κράτος για λιγότερους φ...

«Είμαστε διατεθειμένοι να ανταλλάξουμε ένα πιο ευέλικτο κράτος για λιγότερους φόρους. Είμαστε υπέρ τ...

Στουρνάρας: Περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές λιγότερoι φόροι...

Αν γενικεύονταν το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών, η χώρα θα μπορούσε εντέλει να λάβει λιγότερα φορ...