Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους οι κάτοικοι του Αμυνταίου – Τερ...

Αποκόλληση τεράστιων εδαφικών μαζών και μετακίνηση τους σε απόσταση τουλάχιστον 40 μέτρων, σημειώθηκ...

ΔΕΗ: 59 εργάτες στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας...

To Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 59 (πενήντα εννέα) εκτά...

ΔΕΗ: 32 θέσεις στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης...

Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη 32 εποχικών υπαλλήλων στη Διεύθυνση του Λιγν...

Κατάληψη στο λιγνιτικό κέντρο στη Μεγαλόπολη...

Υπό κατάληψη βρίσκεται, από τις 7 το πρωί, η 4η Μονάδα παραγωγής ρεύματος, στο λιγνιτικό κέντρο Μεγα...