ΔΕΗ: Προσλήψεις 16 εργατών στη ΔΛΚΜ

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δεκαέξι (16) εκτάκτω...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 16 ατόμων στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλό...

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δεκαέξι (16) εκτάκτω...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 120 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 120 ατόμων στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για την κάλυψ...