Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ετικέτα: ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 44 έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών...

Πρόσληψη 350 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενενήντα πέντε (295) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών...