ΔΕΗ: Προσλήψεις 44 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας...

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 44 έκτακτων εργατών με 60 ημερομίσθι...

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας...

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 44 έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασ...

Πρόσληψη 350 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δια...