Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΛΙΓΝΙΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ετικέτα: ΛΙΓΝΙΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΛΙΓΝΙΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

158 προσλήψεις με 8μηνα στη ΔΕΗ!

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...