Π. Αττικής: Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής για το έργο της Διάνοιξ...

Στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής για το έργο της Διάνοιξης της Λεωφόρου Θηβών από την Οδό Αγίου...

Δ. Ιλίου: Κίνδυνος από την απουσία φαναριών έξω από το κοιμητήριο...

Επιτακτική είναι η ανάγκη να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες στη λεωφόρο Θηβών και συγκεκριμένα έξ...