Πότε θα έρθει το ιερό λείψανο της Αγίας Ελένης στην Ελλάδα...

Την έλευση του ιερού λειψάνου της Αγίας Ισαποστόλου Ελένης από τη Βενετία, όπου βρίσκεται, στην Αθήν...

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά το λείψανο της Αγίας Ελένης...

Για πρώτη φορά το ιερό λείψανο της Αγίας Ισαποστόλου Ελένης, μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα βγ...