Μεγάλες καταστροφές σε νεκροταφείο της Κέρκυρας από την κακοκαιρί...

Την βαναυσότητα της κακοκαιρίας αντίκρισαν οι κάτοικοι της Λευκίμμης στην Κέρκυρα και στο νεκροταφεί...

ΔΕΥΑ Κέρκυρας: Ολοκληρώνεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού τη...

Την ικανοποίηση του για την πορεία υλοποίησης του έργου  για τον  βιολογικό καθαρισμό της Λευκίμμης ...