Προσλήψεις 85 ατόμων στο Λαϊκό Νοσοκομείο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα π...

Σταματούν οι χειρουργικές επεμβάσεις στο Λαϊκό λόγω έλλειψης χρημ...

Τους προϋπολογισμούς ένδειας δείχνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕ...