Ξεκινά η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττικ...

Ξεκινά η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττική, αυτό ανακοινώθηκε από την την Ε....

Ξεκινά η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττικ...

Ξεκινά η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττική. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τ...