Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ετικέτα: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχέδια βελτίωσης: Ποια είναι τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας

Προσθήκες στα κριτήρια επιλεξιµότητας, που στοχεύουν στην ένταξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων που πληρούν βασικά κριτήρια βιωσιµότητας και κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει συνέπεια στην ολοκλήρωση...