Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ετικέτα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου 2 συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών στο...

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη τους. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως διακόσιες (200) ώρες μηνιαίως, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, για το διδακτικό έτος...

ΥΠΠΟ: Στη δημοσιότητα τα νέα ΔΣ σε Εθνική Θέατρο, Κρατική Ορχήστρα...

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε τον διορισμό νέων μελών στα διοικητικά συμβούλια του Εθνικού Θεάτρου, της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης, της Κρατικής Ορχήστρας...

Πρόσληψη 14 ατόμων στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Την πρόσληψη 14 ατόμων ανακοινώνει η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης  στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται...