Κίνα: Ξεπέρασε τα 900 δισ. η περιουσία του κρατικού ταμείου...

Το οικονομικό ύψος του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου κρατικής περιουσίας στην Κίνα ...

Στα κρατικά ταμεία 200 εκατ. από εμφάνιση αδήλωτων εισοδημάτων...

Διακόσια εκατ. από εμφάνιση αδήλωτων εισοδημάτων. Στα 200 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί τα έσοδα από ...