Όχι στη χορήγηση φαρμάκων με το κουταλάκι στα παιδιά- Τι κίνδυνος...

Η συνήθεια πολλών γονέων να χορηγούν στα μικρά παιδιά τους τα φάρμακα με το κουταλάκι, πρέπει να απο...

Ποτέ με κουτάλι τα σιρόπια στα παιδιά- Μάθετε το γιατί...

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι απευθύνονται στα Κέντρα Δηλητηριάσεων ζητώντας πρώτες βοήθειες για λάθ...