Προσλήψεις 82 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπ...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δ...

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένιο-Μπ...

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ την πρ...