Τατούλης: Με συνέπεια και αξιοπιστία η Πελοπόννησος εδραιώνεται σ...

«Η δυναμική και διακριτή παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των προϊόντων και των επιχειρήσεών τ...

Π. Πελοποννήσου: Προτεραιότητα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η ενίσχυση ...

Συνάντηση εργασίας για τη διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέ...