Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Ετικέτα: ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ

Τα έργα μέσω ΕΣΠΑ και άλλα επείγοντα ζητήματα της νησιωτικής χώρας...

Θέματα που σχετίζονται με τα χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ έργα και τη συνέχισή τους, όπως και άλλα επείγοντα ζητήματα που αφορούν σε μεγάλο ποσοστό Δήμων...