Οι εκδηλώσεις των δημοτικών κοινοτήτων του Δ. Θεσσαλονίκης για τη...

Πλήθος εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα προγραμματίζουν οι δημοτικές κοινότητες του δήμου Θεσσαλονί...

Συνήγορος του Πολίτη: Απόφαση για χορήγηση σύνταξης σε Προέδρους ...

Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διότι η γενική διεύθυνση Συντάξεων του Γενι...