Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προσλήψεις 18 ατόμων στην Πάτρα

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 2 µήνες, για την κάλυψη των...

Πρόσληψη 11 ατόμων στο Κοινωνικό Οργανισμό Δ. Πατρέων

Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την υλοποίηση της...

Εγκρίνονται προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων

O Κοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρέων εγκρίνει την πρόσληψη 6 θέσεων εποχιακού προσωπικού, χρονικής διάρκειας έως οκτώ µηνών, ήτοι 4 θέσεων ΥΕ Καθαριότητας και 2 θέσεων ΤΕ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρεών

Την πρόσληψη 9 ατόμων αποφάσισε ο κοινωνικός οργανισμός του δήμου Πατρέων με τις εξής ειδικότητες: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ Ψυχολόγος ΤΕ Διοικητικός ΠΕ παιδαγωγός ΔΕ οδηγός ΥΕ Γενικών καθηκόντων ΑΠΟΦΑΣΗ

Προσλήψεις 11 ατόμων στον Kοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων

O Kοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρεών εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο µηνών, προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες και...

Πρόσληψη 29 ατόμων στην Πάτρα

Την πρόσληψη 29 θέσεων προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων ανακοινώνει ο Κοινωνικός Οργανισμός του Πατρέων. ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόσληψη 29 ατόμων στον Κοινωνικό Οργανισμό Δ. Πατρέων

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του δήμου Πατρέων εγκρίνει την πρόσληψη 11 ατόμων  εποχιακού προσωπικού, από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους),  την πρόσληψη 8 θέσεων προσωπικού του...

Πρόσληψη 2  Φυλάκων στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δ. Πατρέων

Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση επειγουσών εποχικών αναγκών του Άτυπου Υπνωτηρίου Χειµώνα 2015-2016, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι 2...